صادرات کاشی به افغانستان

صادرات کاشی به افغانستان

صادرات کاشی به افغانستان   تشابهات زیاد فرهنگی و اقتصادی مردم افغانستان می تواند تاثیر بسزایی در افزایش میزان صادرات کاشی و سرامیک ایران به امارات اسلامی افغانستان داشته باشد. علاوه بر این موارد داشتن دانش و تخصص لازم در زمینه صادرات کاشی و سرامیک به افغانستان می تواند در افزایش حجم صادرات به شما […]

هنر سقف ها و گنبدها

هنر سقف ها و گنبدها – کتابی در مورد مکان دیدن آنها 2021

هنر سقف ها و گنبدها – کتابی در مورد مکان دیدن آنها این نشریه تقریباً به عنوان راهنمای سفر ،هنر سقف ها و گنبدها عالی را می توان در سراسر جهان یافت ، به شرطی که به بالا نگاه کنید آندره مانتگنا را با چرخه نقاشی دیواری خود (74- 1465) در Camera degli Sposi یا […]