صادرات کاشی به ترکمنستان

صادرات کاشی به ترکمنستان

صادرات کاشی به ترکمنستان کاشی جو صادرات کاشی به ترکمنستان یک کشور غنی از نظر منابعی مانند نفت، گاز طبیعی، پنبه، طلا،مس و اورانیوم به حساب می آید . عمده اقتصاد ترکمنستان از تولید گاز و نفت، پنبه،موادغذایی و صنایع دستی تامین می شود.ترکمنستان از بزرگترین تولیدکننده گاز طبیعی و پنبه در جهان به شمار […]