شركت كاشي ارچين میبد

شركت كاشي ارچين میبد

شركت كاشي ارچين میبد کاشی جو معرفی : شركت كاشي ارچين میبد شركت كاشي ارچين به شماره ثبت ۲۰۶ به تاریخ ثبت ۲۸/۲/۷۰ در  سال  ۱۳۸۰ با توليد ساليانه سه ميليون مترمربع آغاز به كار نمود. تعداد پرسنل شركت ۴۰۲ نفر، زمينه فعاليت :توليد كاشي كف و کاشی دیجیتال اين شركت دارای ISO 9001  وIS0 […]