کاشی و سرامیک

افزایش قیمت کاشی و سرامیک 1401

افزایش قیمت کاشی و سرامیک 1401 اخبار کاشی جو : افزایش قیمت کاشی و سرامیک یکی از محصولات پر استفاده در کشور ایران است. از این محصول در منازل، دفاتر کاری یا بسیاری از مراکز دیگر استفاده می شود، اما موضوعی که در این زمینه وجود دارد، افزایش قیمت چند باره آن در سال 1401 […]