قزاقستان

صادرات کاشی ب قزاقستان

صادرات کاشی ب قزاقستان کاشی جو صادرات کاشی ب قزاقستان: یکی از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا است که در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم عضویت دارد. این کشور با کشورهای روسیه، چین، ترکمنستان و ازبکستان همسایه است؛ به همین دلیل یک مقصد بسیار عالی برای صادر کردن انواع کاشی و سرامیک به شمار […]